Runderwerk

Het runderwerk wordt individueel en op tijd gereden.

Het onderdeel wordt gereden in een rechthoek. De rechthoek is verdeeld in twee gelijke helften door een lijn die met twee goed zichtbare vlaggen is gemarkeerd.
Het toekennen van een genummerde koe wordt van tevoren door de jury vastgesteld zonder dat de ruiters dit van tevoren weten.
Voor de start van het runderwerk moet de organisatie een of twee ruiters (geen deelnemers) toewijzen voor het settlen van de kudde. Het vee wordt maximaal 5 minuten rustig in beweging gebracht onder toezicht van de jury.

Met het drijven van de runderen wordt uiteraard rekening gehouden met het welzijn van de runderen en mag men de dieren niet overstuur maken. Het drijven en weghalen gebeurt in alle rust.

De eerste helft wordt “parkeerzone” genoemd; hier worden 10 tot 15 runderen geplaatst die alle goed zichtbaar een identificatie dragen. Deze helft bevindt zich tegenover de ingang.
De tweede helft wordt “sorteerzone” genoemd. Hier moet het aangewezen rund heen gedreven worden en gedurende 15 seconden afgezonderd gehouden. De rest van de kudde moet in de parkeerzone blijven. Deze tijd wordt met een aparte digitale stopwatch bijgehouden.
De run eindigt als de Hoofdjury de bel luidt.
De deelnemers worden geklasseerd op basis van de tijd die zij nodig hebben om de run te voltooien. Aan het einde van de run moet de deelnemer de kudde weer in de parkeerzone brengen.

Runder certificaat:

In het belang van dierenwelzijn en ter educatie van de ruiter wordt met een runder certificaat gewerkt op basis van clinics of behaalde resultaten.Het runder certificaat wordt uitgegeven door TREC club Nederland, de clinics moeten gevolgd zijn door de door TREC club Nederland  aangewezen trainers.
Zonder rundercertificaat kan er niet deelgenomen worden aan het onderdeel “Runderwerk”.
De minimale leeftijd om het rundercerfiticaat te mogen behalen is 12 jaar (op de dag vandeelname). Jeugd ruiters mogen wel eerder deelnemen aan runderclinics om te oefenen, dit kan vanaf 10 jaar (op de dag van deelname).
runderwerkMark met runderen
  • De deelnemer heeft 60 seconden tijd om het terrein binnen te rijden
  • Als de bel luidt, heeft de deelnemer 60 seconden om de middenlijn te passeren; bij het passeren van deze lijn start de jury de tijdmeting van het onderdeel.
  • De jury wijst de deelnemer het rund aan dat hij moet afzonderen, nadat hij de middenlijn is gepasseerd
  • Binnen 90 seconden moet de deelnemer het aangewezen rund afscheiden van de rest van de kudde en in de sorteerzone drijven. Het rund moet met alle vier poten de middenlijn gepasseerd zijn
  • Er word gewerkt met jonge volwassen runderen
  • Het is niet alleen voor de ruiter en paard een spel, maar de koeien moeten het ook zien als een spel
  • Het belang en welzijn van de runderen staat altijd voorop
nl_NLNederlands