Het parcours
We kunnen de hindernissen verdelen in drie groepen:
1-Wendbaarheid- & wissels test: 2 tonnen, 3 tonnen, slalom, dubbele slalom
2-Dapperheids test: brug, lifestock penn, sprong, afsprong, beek, water
3-Precisie- & gehoorzaamheids test:  poort, bel, kruik, voorwerp omzetten, side pass, garrocha, slalom achterwaarts (bij voorwerp omzetten), figuur 8 achterwaarts (bij de 2 tonnen)
Om het parcours te rijden moet je veel oefenen, dus veel overgangen van stap naar galop, galop naar stap, vanuit galop halthouden, vanuit halthouden aangalopperen. Hierdoor krijgt je paard een goede acceleratie en kun je makkelijk schakelen tussen de hindernissen.
De trails in Working Equitation bestaan uit hindernissen die of op precisie of op snelheid worden gereden.
Voor de wedstrijd wordt de trail normaal te voet doorgelopen en wordt bij elke hindernis uitgelegd wat er moet gebeuren. Dit is belangrijk, want het kan dus verschillend zijn per wedstrijd en per stijl- en speedtrail.
Een wedstrijd bestaat meestal uit 15 hindernissen (obstakels) op deze pagina staan alle hindernissen met een link naar een uitvoerige beschrijving. 
Basis: Het parcours bestaat altijd uit een startlijn, een finishlijn of finish- hindernis (meestal de kruik), rode en witte markeringen, soms twee, soms vier.
De rode markering staat rechts (Rood-Rechts) en de witte markering staat links (wIt-lInks) van de hindernis. Bij sommige hindernissen zoals de gang met bel en de brug, kunnen ze een meter voor en na de hindernis staan. Dan geven ze de plaats aan waar de jury de overgang wil zien. (in de speedtrail gelden deze overgangsmarkeringen niet en doorgaans worden deze dan tegen de hindernis gezet, en niet ervoor/na.
De ruiter dient ten alle tijden tussen de rode en witte markeringen te rijden.
De beschrijvingen van de hindernissen is tot stand gekomen door: Lotje Moerdijk.

2 tonnen

Het paard galoppeert tussen de 2 tonnen en maakt daarna een cirkel rond de ene ton, met de ton als middelpunt. (of indien nodig groter)...

3 tonnen

De hindernis bestaat uit drie tonnen (of andere voorwerpen van minimaal 1 meter hoogte...

Slalom

De hindernis bestaat uit 5 paaltjes van 2 meter hoog ...

Dubbele slalom

Deze hindernis bestaat uit 7 paaltjes van 2 meter hoog, die worden recht gehouden door een externe basis ...

Houten brug

Deze hindernis bestaat uit een brug in houten planken die moet worden overgestoken in stap ...

Livestock pen

Deze hindernis bestaat uit een omheinde ruimte met een in/uitgang, ...

Springen van strobalen

De hindernis bestaat uit 4 strobalen naast elkaar waarop eventueel een balk wordt gelegd ...

Waterpassage

Hindernis: Het water mag een daadwerkelijk waadplaats zijn of een gemarkeerde plas water ...

Poort

De poort moet uit een soort van hekwerk bestaan en moet sluiten ...

Kruik

Deze hindernis bestaat uit een minimaal 1 meter hoge tafel of kruk ...

Voorwerp verplaatsen

Deze hindernis bestaat uit 2, 4 of 6 paaltjes van 2m hoog ...

Side pass

Deze hindernis bestaat uit een boomstam of balk van 3 of 4 meter lengte ...

Stok uit een ton halen

Een ton of vat, waarin een stok of garrocha steekt ...

Ringsteken (stier)

Met behulp van de stok ringsteken, een bal of plankje omstoten ...

Terugplaatsen stok

Een ton, vrijwel gelijk als die in hindernis ...

nl_NLNederlands